Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/4/c/b/gruppeterapi.net/httpd.www/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/inc/ssba_widget.php on line 86 Notice: The called constructor method for WP_Widget in pc_twitter_feed_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /customers/4/c/b/gruppeterapi.net/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4503 Notice: The called constructor method for WP_Widget in pc_recent_posts_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /customers/4/c/b/gruppeterapi.net/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4503 Notice: The called constructor method for WP_Widget in pc_blog_style_recent_posts_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /customers/4/c/b/gruppeterapi.net/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4503 Notice: The called constructor method for WP_Widget in pc_color_scheme_switcher_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /customers/4/c/b/gruppeterapi.net/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4503 Notice: The called constructor method for WP_Widget in pc_info_box_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /customers/4/c/b/gruppeterapi.net/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4503 Gruppeterapi - Gruppeterapi.netGruppeterapi.net Notice: get_currentuserinfo er foreldet siden versjon 4.5.0! Bruk wp_get_current_user() isteden. in /customers/4/c/b/gruppeterapi.net/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4435

Gruppeterapi.net

Psykolog Andreas Ekberg

Gruppeterapi

Hva er gruppepsykoterapi/ gruppeanalyse?

Gruppepsykoterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer. Vi fødes inn i, vokser opp i, og preges av grupper. Som barn og ungdom utvikler vi oss i tett samspill med andre, hvor det å dele opplevelser og følelser er en viktig del av utviklingen. På denne måten danner vi et bilde av hvem vi er, og hvordan vi best kan forholde oss til andre mennesker. Gjennom denne prosess utvikles også vår selvfølelse. Slike mønster av å oppleve andre og oss selv blir en naturlig del av oss som vi også anvender i voksen alder. Disse mønstre kan være både hensiktsmessige eller ikke og bevisste eller ubevisste. Gruppepsykoterapi gir mulighet til å gjøre seg kjent med disse mønstrene.

Symptomer som depresjon, angst, uklare fysiske symptomer og dårlig selvfølelse er ofte knyttet til utilfredsstillende mellommenneskelige forhold. Gruppepsykoterapi er spesielt egnet til å belyse og skape innsikt i denne type problemer. Terapiformen er benyttet over store deler av den vestlige verden og har vært en fast bestanddel i behandlingsprogrammer de siste 50 årene. Vitenskapelige studier har vist at gruppeterapi har god effekt og virker like godt og enkelte ganger bedre enn individualterapi.

I gruppeanalytisk psykoterapi møtes gruppen ukentlig i 90 minutter. Personlig vekst og endring er spennende og tar tid så er det anbefalt at kunne forplikte seg til terapien i minimum 1 år, men gruppen har ikke noen tidsbegrensninger. Når noen avslutter terapien så begynner et nytt medlem. Gruppen arbeider med utfordringer og problemer på et vis som muliggjør varige endringer på et dyptliggende plan. Med andre ord tar terapien sikte mot å styrke og bevisstgjøre aspekter i deltakeres personlighet, ikke kun mot reduksjon av opplevde symptomer.

Innsikt og forandring skapes i en gruppeanalytisk gruppe gjennom den frie kommunikasjonen og samspillet mellom medlemmer (gruppedynamikken). Terapeuten forholder seg ikke bare til de enkelte medlemmer men også til samspillet mellom medlemmene og til gruppens fungering som helhet. Gruppeanalyse er en kraftfull, dyptgående terapiform som mange personer med vidt forskjellige problemstillinger kan nyttiggjøre seg av.

Det finnes nå ledige plasser i den gruppeanalytiske gruppen. Dersom du er interessert i deltakelse, ta kontakt her. Du kommer inviteres til individuelle utredningssamtaler der vi  sammen avgjør om gruppen passer til deg og din problemstilling. Utredningssamtalene koster 450 kr/ samtale. Er det venteliste for deltakelse i gruppen, vil potensielle deltakere ha mulighet til individualterapi i tiden frem til oppstart i gruppen.